Koi Mart Japan: Nishikigoi and Koi Supplies
shop information company information shop information

We deal with the Nishikigoi buying from more than 50famous Nishikigoi breeders throughout Japan listed as follows.
The prices of Nishikigoi are influenced by size, quality, breeders and season.


(Niigata-Pref)
*Dainichi Koi Farm *Hoshikin Koi Farm *Hiroi Koi Farm *Isa Koi Farm *Izumiya Koi Farm *Oya Koi Farm *Otsuka Koi Farm *Hirasawa Koi Farm *Suzusei Koi Farm *Nishi Koi Farm *Kaneko Koi Farm *Igarashi Koi Farm *Marudo Koi Farm *Koshiji Koi Farm *AO Aoki-ya *Kawakami Koi Farm *Urakawa Koi Farm *Ymamatsu Koi Farm(Matsunosuke) *Nogami Koi Farm *Omo Koi Farm *Suda Koi Farm *Shinoda koi Farm *Marukin Koi Farm *Sekiguchi Koi Farm *Koi-Ume Koi Farm *Yamasaki Koi Farm *Yamacyou Koi Farm *Marujyu Koi Farm *Hosokai Koi Farm *Uonuma Nishikigoi *Isobe Koi Farm *Mano Koi Farm

(Yamanashi-Pref)
*Maruyama Koi Farm *Maruichi-Sakuma

(Saitama-Pref)
*Minuma Koi Farm

(Shizuoka-Pref)
*Matsuo Koi Farm

(Aichi-Pref)
*Kondo Koi Farm

(Hiroshima-Pref)
*Sakai Koi Farm Co.,Ltd *Tamaura Koi Farm *Omosako Koi Farm Ltd *Takigawa Koi Farm *Konishi Koi Farm Co.,Ltd *Mizuno Koi Farm
*Oishi Koi Farm

(Shimane-Pref)
*Matsue Nishikigoi Center

(Fukuoka-Pref)
*Okawa Nishikigoi Center *Maruchiku Koi Farm *Rikouen

(Kumamoto-Pref)
*Ueno Koi Farm

The following pictures are a part of Nishikigoi that is stocking it. 2007/11

Kokuryu&Benikikokuryu&Kinkokuryu.
Oya Koi Farm

Goshiki
Minuma Koi Farm
Ginrin_mix
Hiroi Koi Farm
     
Mix:Gosanke/Koromo/Goshiki/Tancho
Otsuka Koi Farm.

Kujyaku
Kaneko Koi Farm
Shiroutsuri
Omosako Koi Farm

Please click the button bellow first for an inquiry.
We will send you our stock list.

 

* All the items are shipped worldwide.
* The prices do not include shipping cost.
Copyright 2007. All rights are reserved by Koi Mart Co.,Ltd. and WELT-NETZ Co.,Ltd.